Kvantová teória poľa 2 - všeobecné informácie


Dodatočné materiály

 • Prednášky časť 2 (working version in slovak) PDF
 • Anihilácia páru elektrón-pozitrón
 • Feynmanove diagramy, pozn. č. 1
 • Feynmanove pravidlá v p-reprezentácii
 • Feynamnove diagramy, QED
 • Výpočet pravdepodobnosti prechodu
 • Rozptyl častíc
 • Účinný prierez


 • Odporúčaná literatúra:

  • J.D. Bjorken, S. Drell (1964). Relativistic Quantum Mechanics. McGraw-Hill. ISBN 0-07-005493-2.

  • J.D. Bjorken, S. Drell (1965). Relativistic Quantum Fields. McGraw-Hill. ISBN 0-07-005494-0.

  • Michael E. Peskin and Daniel V. Schroeder, An Introduction to Quantum Field Theory, Addison-Wesley, Reading, 1995

  • P. Ramond, Field Theory : A Modern Primer. ISBN 0-201-30450-3.

  • Zinn-Justin, Jean ; Quantum field theory and critical phenomena, Oxford, Clarendon Press (2002)

  • N. N. Bogoliubov, D. V. Shirkov (1980): Introduction to the Theory of Quantized Field. John Wiley & Sons Inc

  • Itzykson, Jean-Bernard Zuber „Quantum Field Theory“, McGraw Hill 1980, Dover 2006, I