Matematická fyzika - všeobecné informácieNa dole uvedených odkazoch môžete nájsť materiály k starým/prebiehajúcim cvičeniam, ktoré som viedol/vediem. Na ľavej strane nájdete odkazy na stránky, ktoré Vám môžu poslúžiť na ďalšiu inšpiráciu a lepšie pochopenie toho, čo sa preberá v tomto kurze. Najviac materiálu pochádza z letných semestrov 2013 a 2014, kedy som viedol prednášky a cviká z tohto predmetu.

Dodatočné materiály
Odporúčaná literatúra a zdroje

  • G. B. Arfken, H. J. Weber: Mathematical Methods For Physicists, Harcourt Academic Press, 2001.
  • V. J. Arsenin: Matematická Fyzika, Alfa, 1977.
  • E. Vargová: Vybrané kapitoly z matematickej fyziky, UPJŠ, 2003.
  • P. Čihák: Matematická analýza pro fyziky (V), matfyz press, 2003.